Het koor 

Het koor is in september 2014 opgericht en ondergebracht in de Stichting Nova Voce. Deze stichting is opgericht met als doel bijzondere aandacht te geven aan het bevorderen en uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige klassieke (kerk)muziek, waarbij educatie hoog in het vaandel staat.

Waarom is Nova Voce opgericht? Omdat op een juiste wijze zingen voor iedereen van toegevoegde waarde kan zijn. Bij het koor gaat kwaliteit boven kwantiteit en wordt er gestreefd naar verantwoord stemgebruik. Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan muzikaliteit. Daarom wordt er tijdens de repetities consequent aan stemvorming en koorcoaching gedaan. Wat betreft het repertoire willen we ons graag breed oriënteren maar wel met de nadruk op het geestelijk klassieke genre. Maar ook nieuwe muziek komt aan bod. Dit alles binnen de mogelijkheden van het koor maar wel met realistische uitdagingen om het groeiproces in beweging te houden.